Tor Morten Wedø

Tor Morten Wedø

Advokat og partner

tmw@adwk.no
73501980 / 73202814 / 92640202

Advokat Wedø (Cand.jur. 2003) har drevet egen praksis siden 2005. Wedø har lang erfaring med i privatrett og har spesialisert seg på familie- og arverett, arbeidsrett, samt erstatningsrett. Forøvrig er Wedø kurs- og foredragsholder i ulike fora, herunder lektor i kontraktsrett og kontraktsforhandlinger hos NTNU.

Michael Kahn

Michael Kahn

I permisjon

mk@adwk.no
73501980 / 73202813 / 95818416

Advokat Kahn (Cand.jur. 2002) er spesialisert på all offentlig rett knyttet til fast eiendom, herunder entrepriserett, plan- og bygningsrett, forvaltningsrett og kulturminnerett. Kahn er videre tilknyttet NTNU som førsteamauensis og forelseser i forvaltningsrett og plan- og bygningsrett. Kahn har utgitt flere artikler og lærebøker om emnet. Kahn har i tilllegg lang erfaring med borettslag- og sameierett.

Asle Alsethaug

Asle Alsethaug

Advokat og eiendomsmegler

aa@adwk.no
73501980 / 73202815 / 98880984

Advokat Asle Alsethaug er utdannet eiendomsmegler og jurist. Alsethaug bistår først og fremst ved fast eiendoms rettsforhold, boligrett, kjøpsrett, kontraktrett, tvangsfullbyrdelse, arv, familie, barnerett og arbeidsrett. Han har tidligere erfaring som regionansvarlig for Terra Eiendomsmegling Trøndelag, daglig leder for Eiendomsmegler 1 avd. Stjørdal, daglig leder for Megleronline eiendomsmegling og medhjelper for Trondheim tingrett ved tvangssalg. Alsethaug er videre engasjert i flere styreverv.

Kristin Syrstadeng Sørensen

Kristin Syrstadeng Sørensen

Advokat

ks@adwk.no
73501980 / 73202817 / 90638222

Advokat Kristin Syrstadeng Sørensen (cand. jur. 2005) har spesialkompetanse innen faste eiendommers rettsforhold, med særlig vekt på plan- og bygningsrett. Hun arbeider innen et bredt spekter av rettsområder, blant annet forvaltningsrett, arv- og familierett, arbeidsrett, kjøpsrett og avtalerett.

Inger Anita Løvseth

Inger Anita Løvseth

Førstesekretær

post@adwk.no

Advokatsekretær Inger Anita Løvseth har vært ansatt i advokatfirmaet siden 2009. Løvseth var utdannet agronom i 1982.

Tina Emilie Brenden Alsethaug

Tina Emilie Brenden Alsethaug

Saksbehandler

tina@adwk.no
73501980

Tina Emilie Brenden Alsethaug har bachelor i rettsvitenskap. Hun har også også en bachelor fra politihøgskolen og har tidligere arbeidet som etterforsker.