Samfunnsengasjement

Wedo Kahn er opptatt av barnevelferd. Vi gir derfor 1% av vårt overskudd til gode formål hvert år. Formålet skal være knyttet til å bedre barn og ungdoms levevilkår, samt å skape håp om bedre fremtidsutsikter.