Tor Morten Wedø

Tor Morten Wedø

Advokat og partner

tmw@adwk.no
73501980 / 73202814 / 92640202

Advokat Wedø (Cand.jur. 2003) har drevet egen praksis siden 2005. Wedø har lang erfaring med i privatrett og har spesialisert seg på familie- og arverett, arbeidsrett, samt erstatningsrett. Forøvrig er Wedø kurs- og foredragsholder i ulike fora, herunder fast foreleser på jusstudiet hos Folkeuniversitetet Midt-Norge.

Michael Kahn

Michael Kahn

Advokat og partner

mk@adwk.no
73501980 / 73202813 / 95818416

Advokat Kahn (Cand.jur. 2002) er spesialisert på all offentlig rett knyttet til fast eiendom, herunder entrepriserett, plan- og bygningsrett, forvaltningsrett og kulturminnerett. Kahn er videre tilknyttet NTNU som førsteamauensis og forelseser i forvaltningsrett og plan- og bygningsrett. Kahn har utgitt flere artikler og lærebøker om emnet. Kahn har i tilllegg lang erfaring med borettslag- og sameierett.

Linda Asklund

Linda Asklund

Advokat

la@adwk.no
73 50 19 80 / 73 20 28 16

Advokat Linda Asklund har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo 2012. Hun har vært ansatt i firmaet siden november 2012.   Asklund arbeider med juridisk rådgivning og tvisteløsning innen de fleste rettsområder med særlig erfaring innen fast eiendom, pengekrav, kontraktsrett, borettslag- og sameierett samt arv- og familierett.

Asle Alsethaug

Asle Alsethaug

Advokat og eiendomsmegler

aa@adwk.no
73501980 / 73202815 / 98880984

Advokat Asle Alsethaug er utdannet eiendomsmegler og jurist. Alsethaug bistår først og fremst ved fast eiendoms rettsforhold, boligrett, kjøpsrett, kontraktrett, tvangsfullbyrdelse, arv, familie, barnerett og arbeidsrett. Han har tidligere erfaring som regionansvarlig for Terra Eiendomsmegling Trøndelag, daglig leder for Eiendomsmegler 1 avd. Stjørdal, daglig leder for Megleronline eiendomsmegling og medhjelper for Trondheim tingrett ved tvangssalg. Alsethaug er videre engasjert i flere styreverv.

Kristin Syrstadeng Sørensen

Kristin Syrstadeng Sørensen

Advokat

ks@adwk.no
73501980 / 73202817 / 90638222

Advokat Kristin Syrstadeng Sørensen (cand. jur. 2005) har spesialkompetanse innen faste eiendommers rettsforhold, med særlig vekt på plan- og bygningsrett. Hun arbeider innen et bredt spekter av rettsområder, blant annet forvaltningsrett, arv- og familierett, arbeidsrett, kjøpsrett og avtalerett.

Inger Anita Løvseth

Inger Anita Løvseth

Førstesekretær

post@adwk.no

Advokatsekretær Inger Anita Løvseth har vært ansatt i advokatfirmaet siden 2009. Løvseth var utdannet agronom i 1982.

Tina Emilie Brenden Alsethaug

Tina Emilie Brenden Alsethaug

Saksbehandler

post@adwk.no
73501980

Tina Emilie Brenden Alsethaug har bachelor i rettsvitenskap fra 2016. Tina studerer for tiden ved politihøgskolen i Oslo.