Priser, konto- og organisasjonsnummer

Vårt salær beregnes i hovedsak med utgangspunkt i medgått tid og varierer derfor ut fra hvor kompleks og omfattende en sak er. Ved oppstart av hver enkelt sak vil kunden motta en oppdragsbekreftelse, hvor blant annet pris per time oppgis.

Utgangspunkt for vår prisfastsettelse er fra kr 2000,- til kr 4000,- + 25 % mva.