Eiendomsutvikling

Vårt kontor har tjenester innen eiendom og entreprise.

Vi følger eiendomsbransjen tett og er aktive inn i eiendomsmarkedet. Vi holder kurs og foredrag og har styreposisjoner og andre verv hos aktører i eiendomsbransjen. Ved grundig bransjekunnskap gir vi klientene våre gode og kostnadseffektive tjenester.

Vårt kontor dekker spekteret innenfor eiendoms- og entrepriserett, bl.a. kjøp, salg og utleie, planlegging, utvikling, omstrukturering og utbygging, tvisteløsning og forvaltning. Vi jobber med arkitekter og andre rådgivere som arbeider med nye og innovative løsninger. Vi samarbeidende også med advokater i et internasjonalt nettverk.

Vi bistår også i mindre saker – enten det gjelder fradeling av tomt på egen eiendom for oppføring av hus eller hytte, eller det gjelder forhandlinger med grunneier om kjøp av grunnarealer med sikte på tomteutvikling og salg av tomt med eller uten bebyggelse.

Vi kan bistå deg og din bedrift med kompetanseheving og løsninger på sentrale områder som:

 •  Kjøp og salg av tomteområder og eiendomsoverdragelser.
 •  Utvikling av bolig- og næringseiendom
 •  Forhandlinger med grunneier om kjøp av grunnarealer med sikte på tomteutvikling og salg av tomt med eller uten bebyggelse.
 •  Seksjonering/reseksjonering
 •  Plan- og byggesaker
 •  Mangelssaker og annen kjøperoppfølging ved salg av boliger
 •  Entreprisekontrakter – valg av kontraktsform, forhandlinger og tvister
 •  Næringsleie – forhandlinger, kontraktsinngåelse, fornyelse
 •  Tomtefeste og servitutter
 •  Eiendomsforvaltning
 •  Forhandlinger, tvisteløsning, rettssaker og voldgift

Michael Kahn